G.R.I.T.O. – Gledališče, Revolucija, Intervencija, Transformacija, Odpor

GLEDALIŠČE kot simbolno pomembna oblika boja zoper zatiranje in pozabo. Socialno občutljivo gledališče memorije.

REVOLUCIJA kot permamentna budnost, aktivno spremljanje družbenih tresljajev in nedvoumno odzivanje nanje. Revolucija v vsakomur izmed nas, od znotraj navzven, od spodaj navzgor.

INTERVENCIJA kot poseganje v javni prostor z izjavami, besedili, glasbo in gestami na tistih mestih, kjer se odpre možnost prenosa spoznanj in znanj. Intervencija v mišljenje in navade ljudi.

TRANSFORMACIJA kot kontinuiran proces vzpostavlja družbenih izhodišč, krajev memorije in praks v dobro vseh ljudi – vsakogar posebej in vseh skupaj (skupnosti). Sočasna individualna in kolektivna transformacija.

ODPOR kot vztrajanje pri socialni pravičnosti, solidarnosti, enakosti vseh ljudi in pri horizontalnem povezovanju med njimi brez posrednikov. Odpor zoper sleherno tiranijo in oligarhijo.